Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

29/06/2017

Rozruch oczyszczalni przydomowej a biopreparaty

Na czym polega rozruch oczyszczalni przy pomocy biopreparatów?

Oczyszczalnie przydomowe neutralizują ścieki w dwojaki sposób – za pomocą filtracji mechanicznej oraz oczyszczania biologicznego. Czyszczenie biologiczne polega na naturalnym rozkładzie nieczystości poprzez działanie flory bakteryjnej. Ilość bakterii potrzebnych do prawidłowego rozkładu ścieków może być niewystarczająca w pierwszej fazie działania oczyszczalni, ze względu na niewystarczające rozwinięcie złoża biologicznego – flory bakteryjnej, dlatego tak ważny jest jej odpowiedni rozruch, czyli przygotowanie do dalszej pracy. W tym celu stosuje się specjalne biopreparaty. Ich skład stanowią immobilizowane enzymy – które rozkładają białka, węglowodany, tłuszcze i inne substancje organiczne na małe cząsteczki – a także bakterie, które łatwo przyswajają tak rozłożone cząstki i dokonują ich dalszego rozkładu oraz degradacji szkodliwych substancji, w tym amoniaku, siarkowodoru czy fosforanów. Rozruch oczyszczalni tego typu preparatami zapewnia jej prawidłowe działanie i rozkładanie ścieków na bezpieczne dla środowiska substancje, takie jak woda, dwutlenek węgla czy związki azotowe.

O czym pamiętać przy rozruchu oczyszczalni?

Samo zastosowanie biopreparatu nie gwarantuje sukcesu rozruchu. O czym jeszcze warto pamiętać w tej początkowej fazie działania przydomowej oczyszczalni ścieków?

  • Rozruchowi oczyszczalni sprzyja wyższa temperatura powietrza. Ciepło przyspiesza namnażanie się flory bakteryjnej.
  • Wszelka chemia domowa, zwłaszcza żrące i agresywne środki niszczą florę bakteryjną, dlatego należy ich unikać lub redukować ich stosowanie.
  • W oczyszczalni powinny znaleźć się kilkudniowe ścieki – ich niewielka ilość pozwoli na namnażanie się biomasy bakteryjnej.

Warto zaznaczyć, że biopreparaty do rozruchu oczyszczalni domowych są szczególnie wskazane w przypadku mocno eksploatowanych oczyszczalni z osadem czynnym. Poza tym również opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków może wymagać zastosowania biopreparatów.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy