Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

03/08/2018

Separator tłuszczu w systemie kanalizacyjnym

Separator tłuszczu jest urządzeniem przepływowym, które służy do oddzielania tłuszczu od reszty ścieków. Obowiązek montażu separatorów dotyczy głównie miejsc, gdzie przygotowywane są większe ilości jedzenia oraz we wszelkiego rodzaju ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsnego. Jednakże można je również montować w zwykłych gospodarstwach domowych. Warto pamiętać, że tłuszcze zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego są słabo rozpuszczalne w wodzie, zatem po przedostaniu się do kanalizacji, będą osadzać się na ściankach rur, zmniejszając tym samym światło kanału. Rezultatem wieloletniego odkładnia się tłuszczy będzie całkowite zatkanie i awaria rurociągu.

Zasada działania separatorów tłuszczu

Zasada działania separatorów tłuszczu opiera się na zasadzie grawitacji i różnicy gęstości pomiędzy wodą a tłuszczem. Innymi słowy substancje cięższe w ściekach opadają na dno, podczas gdy lżejsze, np. tłuszcze i oleje zwierzęce, wypływają na powierzchnię. Separatory wyposażone są zazwyczaj w syfony, dzięki którym substancje tłuszczowe nie mogą wypłynąć poza urządzenie. Doprowadzane ścieki zawierające tłuszcze są najpierw prowadzone na zintegrowany w separatorze deflektor, co powoduje zmniejszenie prędkości przepływu oraz równomierny podział strumienia. Separatory tłuszczu składają się zazwyczaj z dwóch osobnych zbiorników, tj. osadnika i separatora właściwego. Zbiorniki te, w zależności od rodzaju i wielkości urządzenia, są zintegrowane lub całkowicie oddzielne. Warto podkreślić, że nie wszystkie substancje mogą trafiać do separatorów. Nie powinny znaleźć się tam wszelkie materiały mogące zakłócić prawidłową pracę tych urządzeń. Należą do nich np. aktywne biologicznie środki czyszczące, które w połączeniu z tłuszczem tworzą stabilne emulsje. Podobnie jest z tłuszczami w formie emulsji, pochodzącymi np. z mleczarni, produkcji serów oraz przetwórni rybnych.

Czyszczenie separatorów

Ważną kwestią w przypadku eksploatacji separatorów jest ich regularne czyszczenie. Według niektórych norm określających częstotliwość czyszczeń, taki zabieg powinien odbywać się raz na dwa tygodnie. Jednak w wielu przypadkach można zmniejszyć częstotliwość czyszczenia do jednego zabiegu w miesiącu. Należy jednak pilnować, aby grubość warstw odseparowanych nie przekroczyła 18-20 cm. Opróżnianie i czyszczenie separatorów tłuszczowych należy zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia i specjalistyczny sprzęt.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy