Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

20/12/2022

Separatory tłuszczu w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsnego

Separatory tłuszczu są najczęściej spotkane w zakładach przetwórstwa mięsnego oraz ubojniach, choć nierzadko pojawiają się również wszędzie tam, gdzie przygotowywane są znaczne ilości żywności. Dzięki nim możliwe jest oddzielenie tłuszczu od pozostałych ścieków i zgodnie z prawem powinny się znajdować wszędzie tam, gdzie powstaje ich dużo. Jak działają tego rodzaju urządzenia? O czym należy pamiętać podczas ich użytkowania?

Separatory tłuszczu jako niezbędne wyposażenie wielu zakładów przemysłowych

Mechanizm działania separatora tłuszczu został oparty o jedno z najbardziej znanych praw fizyki — tłuszcz, jako ciecz lżejsza od wody, unosi się na jej powierzchni. Jednym z ważnych elementów każdego z tych sprzętów są syfony zapobiegające wypłynięciu substancji poza urządzenie. Istotną rolę odgrywa także deflektor odpowiedzialny za regulowanie prędkości przepływu. Z reguły mówiąc o budowie separatora tłuszczu, możemy również wskazać dwa zintegrowane ze sobą zbiorniki — osadnik oraz separator właściwy.

Bez wykorzystania separatora ścieki pełne tłuszczu dostałyby się do kanalizacji, co mogłoby doprowadzić do jej zatkania, a także uszkodzenia rur. Warto jednak przy tym pamiętać, że do separatora nie powinny trafiać tłuszcze w formie emulsji, ani biologiczne środki czyszczące.

Czyszczenie separatora tłuszczu — o tym trzeba pamiętać!

Aby opisywane urządzenia działały właściwie, niezbędne jest czyszczenie separatorów. Częstotliwość wykonywania tych czynności jest zależna od wielkości separatora oraz ilości i rodzaju ścieków. W jednym przypadku może wystarczyć czyszczenie raz na kwartał, w innym – minimum raz w tygodniu. Warto mieć na uwadze, że usunięciem nieczystości ze wspomnianego sprzętu powinni zająć się profesjonaliści wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Dzięki temu zyskamy pewność, że usługa zostanie wykonana ze starannością.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy