Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

02/10/2019

Skutki zaniedbania kanalizacji

Kanalizacja stanowi duże udogodnienie dla mieszkańców określonej przestrzeni. Prawidłowo funkcjonująca pozwala na bieżąco pozbywać się nieczystości praktycznie bez nakładu pracy użytkowników. Aby taką ciągłość zapewnić, należy stosować się do kilku zasad prawidłowego korzystania z kanalizacji. Niestety często o nich zapominamy, a skutki takiego zaniedbania mogą okazać się fatalne.

Jak dbać o kanalizację?

Dbanie o prawidłową kondycję odpływów kanalizacyjnych polega w szczególności na ograniczaniu działań mogących je uszkodzić. Dotyczy to w szczególności tego, co z naszych gospodarstw domowych ląduje w kanalizacjach. Najważniejsze, aby nie traktować odpływów jak śmietników. Nie należy wrzucać do nich chusteczek, wacików, tłustych resztek pokarmu czy innych, szczególnie pęczniejących przedmiotów. Warto również zadbać o profilaktykę w udrażnianiu rur, również w momentach, gdy wszystko działa jeszcze sprawnie. 

Zaniedbanie kanalizacji i wiążące się z tym zagrożenia

Najczęstszą przyczyną awarii kanalizacji jest gromadzący się w rurach osad, który uniemożliwia swobodne odpływanie nieczystości. Powstaje on m.in. na skutek wymienionych wyżej zaniedbań, dlatego tak ważne jest stosowanie się do tych zasad. Niestety, kiedy kanalizacja jest już mocno niedrożna, a nieczystości zaczną się wracać i wybijać, samodzielne zaradzenie tej sytuacji jest niemożliwe. Występuje wówczas konieczność wezwania fachowców od czyszczenia kanalizacji. Za pomocą profesjonalnego sprzętu i metod zajmą się oni czyszczeniem wpustów, studzienek, rur i osadników, a także udrażnianiem sieci kanalizacji z zatorów. Część z tych działań również znajduje się w grupie operacji profilaktycznych, dlatego warto korzystać z usług ekspertów jeszcze zanim nastąpi poważna awaria.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy