Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

11/04/2017

Szambo szczelne – odprowadzanie nieczystości

Lokalizacja szamba na działce

Każdy budynek mieszkalny musi posiadać odprowadzenie nieczystości płynnych. W przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, korzysta się np. ze szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki. Decyzję o lokalizacji i wykonaniu szamba najlepiej podejmować już na etapie projektowania domu. Warto zauważyć, że zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego, budowa samba do 10 m3 nie wymaga pozwolenia. Wybierając miejsce na szambo należy unikać miejsc podlegających ochronie środowiskowej, ochronie związanej z ujęciami wody jak również tych narażonych na zalania i powodzie. Trzeba również pamiętać, aby szambo znajdowało się w odległości przynajmniej 15 m od studni wody i nie mniejszej niż 2 m od granicy działki. Bardzo istotne jest również takie zlokalizowanie, które pozwoli na łatwe wypompowywanie ścieków. Jeśli nie istnieje taka możliwość można wykonać przewód do opróżniania ze specjalnym złączem na końcu, który montuje się w ogrodzeniu. Dzięki temu nie ma konieczności wjazdu samochodu firmy asenizacyjnej na teren posesji.

Jak duży powinien być zbiornik?

Pojemność zbiornika powinna być ściśle dopasowana do potrzeb użytkownika, jakkolwiek należy pamiętać, że im większe szambo tym rzadziej należy je opróżniać. Można również szacunkowo określić, jaka wielkość zbiornika będzie dla nas najodpowiedniejsza. Według szacunków jedna osoba w ciągu doby wytwarza około 100-200 l nieczystości. W związku z tym, że szambo powinno mieścić ścieki co najmniej z dwóch tygodni, można łatwo obliczyć zapotrzebowanie dla konkretnej liczby osób.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy