Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

03/08/2022

Techniki oczyszczania biologicznego ścieków

Oczyszczanie ścieków to zadanie odpowiedzialne, które musi być realizowane w sposób skuteczny. W przeciwnym wypadku ścieki produkowane przez gospodarstwa domowe oraz różne przedsiębiorstwa produkcyjne będą stwarzały zagrożenie dla środowiska i człowieka. W celu przeprowadzenia procesu należy stosować odpowiednie techniki.

Oczyszczanie ścieków

Ścieki gospodarcze i przemysłowe wymagają odpowiedniego oczyszczenia, które zmierza do ich unieszkodliwienia. Oddziela się w ich trakcie rozmaite substancje, z których dalej woda wędruje do filtracji, natomiast pozostałe odpady są segregowane, a część z nich jest przerabiana na nawóz. Cały proces musi być zaprojektowany w sposób dający najlepsze efekty, przy jednoczesnym zmniejszeniu pracy. Wykorzystywane są metody chemiczne, biologiczne, mechaniczne oraz mieszane. Firma GEA-NOVA wykorzystuje najnowsze rozwiązania biologiczne do oczyszczania ścieków. Warto wiedzieć jakiego rodzaju techniki tego typu wykorzystuje.

Techniki w metodzie biologicznej

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w pewnym zakresie wykorzystuje metody mechaniczne. Dzieje się tak dlatego, żeby oddzielić w pewnym zakresie choćby elementy, które nie będą ulegały rozkładowi. W dalszym etapie stosowane są różne techniki pozwalające osiągnąć pożądany efekt. Pierwszym są sztuczne złoża biologiczne. W największym uproszczeniu, w procesie udział bierze sztuczna błona biologiczna, będąca odpowiednikiem naturalnych wariantów. Zawiera ona mikroorganizmy zwierzęce i roślinne, które służą mineralizacji oraz utlenieniu substancji zawartych w ściekach. Drugą techniką jest roślinne oczyszczalnie ścieków, które wykorzystuje gatunki roślin do przeprowadzenia procesu. Wyróżnić należy także biomembranowe oczyszczanie ścieków, które wykorzystuje zblokowane ultrafiltracyjne moduły. Wykorzystywane są w niej urządzenia ciśnieniowe, które oczyszczają ścieki przy szybkim przepływie. Warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym technikom, aby lepiej rozumieć procesy zachodzące w oczyszczalniach.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy