Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

04/08/2019

Trzy sposoby zagospodarowania odpadów ściekowych

Zwiększenie produkcji odpadów ściekowych uwarunkowany jest wzrostem liczby ludności i zastosowaniem coraz bardziej zaawansowanych technologicznie metod oczyszczania ścieków.


Aby zmniejszyć ich objętość i ustabilizować właściwości, niezbędne jest odpowiednie gospodarowanie nimi. 

 

Zagospodarowanie biologiczne

 

Odpady ściekowe mogą zostać zagospodarowane biologicznie, poprzez kompostowanie lub przetwarzanie beztlenowe. W ten sposób mogą zostać wykorzystane do celów rolniczych. Ten skomplikowany proces polega na rozkładzie biologicznym z udziałem bakterii i grzybów, czyli kompostowaniu. W ten sposób otrzymuje się pozostałość nazywaną próchnicą, która stanowić może nawóz organiczny. W przypadku tego rolniczego rozwiązania osady stanowią źródło azotu czy węgla oraz materii organicznej, niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.

 

Zagospodarowanie termiczne

 

Kolejnym sposobem, który pozwala na zagospodarowanie odpadów ściekowych, jest metoda termiczna. Polega ona na spalaniu osadów ściekowych w spalarniach zawodowych lub współspalanie w urządzeniach jak na przykład kotły. Warunki spalania w sposób całkowity powodują rozkład organicznych substancji palnych zawierających się w odpadach. Posiadają one podobną wartość opałową co węgiel brunatny czy drewno opałowe.

 

Składanowanie

 

W jaki sposób jeszcze możemy zagospodarować odpady ściekowe? Często trafiają one po prostu na wysypiska, unormowane za pomocą stabilizacji tlenowej, beztlenowej lub wapnem. Niestety, wówczas stanowią dość duży problem, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo sanitarne. Dzieje się tak dlatego, że zawierają metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne czy też organizmy chorobotwórcze i jaja pasożytów. Właśnie z tego powodu również ich zagospodarowanie biologiczne traci na popularności. Coraz bardziej zaostrzone przepisy dotyczące utylizacji prowadzą więc w kierunku termicznych rozwiązań.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy