Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

05/09/2019

Udrażnanie studzienek. Co warto wiedzieć?

Do najpopularniejszych metod udrażniania studzienek kanalizacyjnych należy metoda ciśnieniowo – hydrodynamiczna.


Zastosowanie jej pozwala na ich właściwą pracę. Prawidłowe ich udrożnienie zapewnia długi czas pracy.

 

Skuteczne metody udrażniania

 

Metoda ciśnieniowo – hydrodynamiczna należy obecnie do najpopularniejszych metod udrażniania studzienek. Polega ona na wypłukaniu wodą znajdującą się pod ciśnieniem nieczystości, które znajdują się w kanale. Jak przebiega ta metoda? Przez pompę zamontowaną na specjalnie do tego przygotowanym samochodzie tłoczona jest woda. Używana jest do tego specjalistyczna dysza, której rodzaj zależy od rodzaju zanieczyszczeń oraz średnicy kanału. Silne strumienie wody wypływające z głowicy skierowane są na ścieki kanału, gdzie powodują ich oderwanie i przeniesienie do studni rewizyjnej, skąd wydobywane są ręcznie lub za pomocą pompy próżniowej.

 

Alternatywne metody udrażniania studzienek

 

Kolejną popularną metodą udrażniania studzienek jest usuwanie zanieczyszczeń mechaniczne. Sposób ten polega na mechanicznym czyszczeniu za pomocą końcówki tnącej. Przewierca się ona przez zawartość studni za pomocą sprężyny uruchamianej silnikiem. Jest to skuteczna metoda, która czyści kanały po zastosowaniu detergentów, gdy tłuszcz zalega na brzegach. Można stosować ją również w przypadku, gdy w kanałach zalegają gałęzie, liście czy nawet korzenie.

 

Tradycyjna metoda udrażniania

 

Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest użycie tradycyjnych metod przy czyszczeniu. Jest tak w przypadku starych kanałów, w których nie można zastosować metody ciśnieniowej, ani mechanicznej. W takim przypadku przez rurę przeciągany jest przepychacz, który zgarnia namuły na zewnątrz. Czasochłonnym i rzadko spotykanym uzupełnieniem tej sposobu jest metoda bakteriologiczna. Polega ona na wprowadzeniu do pionu kuchennego szczepów bakterii, które następnie usuwa się je za pomocą sprężyn.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy