Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

05/09/2019

Udrażnanie studzienek. Co warto wiedzieć?

Do najpopularniejszych metod udrażniania studzienek kanalizacyjnych należy metoda ciśnieniowo – hydrodynamiczna. Zastosowanie jej pozwala na ich właściwą pracę. Prawidłowe ich udrożnienie zapewnia długi czas pracy.

Skuteczne metody udrażniania

Metoda ciśnieniowo – hydrodynamiczna należy obecnie do najpopularniejszych metod udrażniania studzienek. Polega ona na wypłukaniu wodą znajdującą się pod ciśnieniem nieczystości, które znajdują się w kanale. Jak przebiega ta metoda? Przez pompę zamontowaną na specjalnie do tego przygotowanym samochodzie tłoczona jest woda. Używana jest do tego specjalistyczna dysza, której rodzaj zależy od rodzaju zanieczyszczeń oraz średnicy kanału. Silne strumienie wody wypływające z głowicy skierowane są na ścieki kanału, gdzie powodują ich oderwanie i przeniesienie do studni rewizyjnej, skąd wydobywane są ręcznie lub za pomocą pompy próżniowej.

Alternatywne metody udrażniania studzienek

Kolejną popularną metodą udrażniania studzienek jest usuwanie zanieczyszczeń mechaniczne. Sposób ten polega na mechanicznym czyszczeniu za pomocą końcówki tnącej. Przewierca się ona przez zawartość studni za pomocą sprężyny uruchamianej silnikiem. Jest to skuteczna metoda, która czyści kanały po zastosowaniu detergentów, gdy tłuszcz zalega na brzegach. Można stosować ją również w przypadku, gdy w kanałach zalegają gałęzie, liście czy nawet korzenie.

Tradycyjna metoda udrażniania

Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest użycie tradycyjnych metod przy czyszczeniu. Jest tak w przypadku starych kanałów, w których nie można zastosować metody ciśnieniowej, ani mechanicznej. W takim przypadku przez rurę przeciągany jest przepychacz, który zgarnia namuły na zewnątrz. Czasochłonnym i rzadko spotykanym uzupełnieniem tej sposobu jest metoda bakteriologiczna. Polega ona na wprowadzeniu do pionu kuchennego szczepów bakterii, które następnie usuwa się je za pomocą sprężyn.

Czyszczenie studzienek – konserwacja i utrzymanie

Regularne czyszczenie studzienek jest niezbędnym elementem utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. Zapobiega to zatorom, zaleganiu zanieczyszczeń oraz przeciwdziała przykrym zapachom. Czyszczenie studzienek powinno być wykonywane przez profesjonalistów, którzy dysponują odpowiednim sprzętem i wiedzą na temat wykorzystywanych technik. Częstotliwość czyszczenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj zanieczyszczeń, intensywność użytkowania kanalizacji czy warunki atmosferyczne. Zaleca się jednak, aby przeprowadzać takie prace co najmniej raz w roku.

Wybór odpowiedniej metody udrażniania studzienek

Wybór odpowiedniej metody udrażniania studzienek zależy od specyfiki danego problemu oraz rodzaju zanieczyszczeń. Warto skonsultować się z fachowcami, którzy na podstawie analizy sytuacji doradzą najlepsze rozwiązanie. Ważne jest również, aby pamiętać o regularnym przeglądzie i konserwacji systemu kanalizacyjnego, co pozwoli na uniknięcie poważniejszych awarii i kosztownych napraw. W przypadku wyboru metody udrażniania warto również zwrócić uwagę na aspekty ekologiczne. Niektóre metody, takie jak użycie bakterii, są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ nie wprowadzają do kanalizacji szkodliwych substancji chemicznych.

Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas udrażniania studzienek?

Podczas pracy związanej z udrażnianiem studzienek należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Prace te nierzadko wiążą się z ryzykiem zakażenia czy uszkodzenia instalacji. Dlatego warto zlecić je specjalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Pracownicy wykonujący takie usługi powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice, kombinezony czy okulary ochronne.

Podsumowując, udrażnianie studzienek jest istotnym elementem utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. Stosowanie odpowiednich metod, takich jak metoda ciśnieniowo-hydrodynamiczna czy mechaniczna, pozwala na skuteczne rozwiązanie problemów związanych z zatorami czy zalegającymi zanieczyszczeniami. Warto jednak pamiętać o regularnym przeglądzie i konserwacji systemu, co pozwoli na uniknięcie poważniejszych awarii oraz zadbać o bezpieczeństwo podczas wykonywania prac związanych z udrażnianiem studzienek.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy