Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

29/12/2017

Usługi wywozu nieczystości z szamba szczelnego

Niestety nie wszystkie tereny pod zabudowę są skanalizowane. Zdarza się, że podłączenie kanalizacji jest albo niemożliwe lub będzie niebywale drogie.  W tym wypadku mamy dwa wyjścia. Można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo. Wybór opcji zależy w dużej mierze od charakteru działki: jej wielkości, warunków gruntowych oraz tego, jak dużej wielkości gospodarstwo domowe planujemy zbudować. Szamba są zbiornikami bezodpływowymi przeznaczonymi do gromadzenia nieczystości ciekłych i ścieków. Zazwyczaj wykonywane z betonu, ewentualnie żelbetonu, aczkolwiek coraz większą popularność cieszą się szamba z tworzyw sztucznych.

Rodzaje szamba

Kilkanaście lat temu szambo z reguły wykonywano z samodzielnych kręgów betonowych. Jednakże od pewnego czasu stosuje się gotowe zbiorniki z betonu lub tworzywa. Szambo z betonowych kręgów to obecnie rzadko wybierana opcja, ze względu na to, że pojawiały się problemy z utrzymaniem całkowitej jego szczelności. Podstawową zaletą tego typu rozwiązania jest stosunkowo niska cena budowy. Alternatywą dla tego typu szamba jest zbiornik betonowy. Odpowiednio wykonane szambo charakteryzuje się odpornością na duże obciążenia. Wielką zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przeprowadzenia prac na podstawie indywidualnego projektu. Zatem zbiornik może mieć nietypowe rozmiary i kształty. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak montaż szamba szczelnego. Dzięki bogatej ofercie rynkowej nie ma problemu z zakupem prefabrykantów do jego budowy. Podstawową jego zaletą jest natomiast duża wytrzymałość na wszelkiego typu obciążenia zewnętrzne i przede wszystkim świetna szczelność.

Wywóz nieczystości z szamba

Niezależnie, który typ szamba wybierzemy konieczne jest jego regularne oczyszczanie. Należy pamiętać, że według przepisów wywozem ścieków mogą zajmować się jedynie firmy asenizacyjne, które dysponują specjalną flotą pojazdów. Obecnie ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, czyli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków zajmują się gminy. Kontrolujący mogą upominać się o okazanie dokumentu, który potwierdza wywóz ścieków.  Brak stosownych dokumentów może być ukarany grzywną.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy