Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

03/10/2019

W jaki sposób tłuszcze trafiają do kanalizacji?

Oczyszczanie ścieków jest procesem niezbędnym, aby częściowo odzyskiwać wodę i zapewnić jej prawidłowy obieg w przyrodzie. Oczyszczalnie i przepompownie w codziennej pracy napotykają na wiele problemów, a jednym z nich jest obecność substancji tłuszczowych w ściekach. Dostają się one do kanalizacji na kilka sposobów, a ich obecność w niej może przysporzyć wiele problemów.

Zakłady gastronomiczne i produkcyjne – źródło tłuszczów w ściekach

Nie będzie niespodzianką stwierdzenie, że tłuszcze w kanalizacji to przede wszystkim skutek działalności człowieka. Dużą rolę odgrywa tutaj to, co trafia bezpośrednio do kanalizacji ze zlewów, umywalek czy toalet. W zakładach gastronomicznych tłuszcze spływają w głąb rurociągów wraz z resztkami pożywienia. Z tego powodu w większości restauracji i zakładów produkcyjnych montuje się tzw. separatory tłuszczu. Mają one za zadanie odfiltrować ten składnik, zanim jeszcze cała mieszanka trafi do kanalizacji. Aby to zagwarantować, niezbędne jest odpowiedni dobór jego regularne czyszczenie separatora tłuszczu. Gospodarstwa domowe mają procentowo mniejszy udział w tym zjawisku, jednak i tutaj równie ważne jest zwracanie uwagi na to, co ląduje w odpływach kanalizacyjnych. 

Skutki gromadzenia się tłuszczu w kanalizacjach

Zagrożenia wynikające z tej kwestii są związane przede wszystkim z właściwościami chemicznymi i fizycznymi tłuszczów. Ich hydrofobowy charakter sprawia, że nie rozpuszczają się w wodzie, tylko tworzą kropelki unoszące się na powierzchni. Kropelki tłuszczu z kolei mogą gromadzić się w złogi zmniejszające przekrój rurociągu. Wówczas bardzo szybko może dojść do zapchania i wybicia ścieków. W takich sytuacjach niezbędna jest interwencja fachowców od kanalizacji. Ponadto zapobieganie dostawaniu się tłuszczów ma znaczenie w ogólnej ochronie środowiska. Dbając o to, znacząco zmniejszamy prawdopodobieństwo, że taki odpad dostanie się do wód rzecznych lub gruntowych lub zaszkodzi funkcjonowaniu kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy