Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/10/2018

Właściwa eksploatacja i metody konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Każde gospodarstwo domowe produkuje ścieki, jednakże współcześnie bardzo łatwo sobie z nimi poradzić. Jeżeli jest taka możliwość, działka zostaje podłączona do systemu kanalizacji. Zdarzają się jednak sytuacje, że takie podłączenie nie jest możliwe. Ale i to nie jest problemem, ponieważ wtedy możemy zdecydować się na odprowadzanie ścieków do szamba szczelnego lub oczyszczanie ich w przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia jest doskonałym, ekologicznym rozwiązaniem. Jednakże aby działała poprawnie, musi być na bieżąco konserwowana. Dzięki temu przez długie lata będzie funkcjonować w pełni wydajnie.

Prawidłowa eksploatacja, czyli jaka?

W przydomowych oczyszczalniach ścieków zachodzą procesy rozkładu tlenowego i beztlenowego, w wyniku których większość ścieków zostaje oczyszczona do postaci wody o drugiej klasie czystości. Ten typ wody może być rozprowadzany do gruntu lub wód powierzchniowych. Oprócz tego powstają frakcje, które zostały rozłożone częściowo lub wcale. Pozostają one w osadniku gnilnym, który musi być co jakiś czas czyszczony. Podczas eksploatacji oczyszczalni bardzo ważną kwestią jest również stosowanie biopreparatów, które powinno dodawać się średnio raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Wspomagają one procesy oczyszczania, redukują powstawanie osadu i kożucha w osadniku gnilnym, a do tego przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania oczyszczalni oraz do zmniejszenia częstotliwości wywozu osadów.

Konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Jak zostało wspomniane, osadnik gnilny wymaga regularnego czyszczenia. Najlepiej zlecić to zadanie profesjonalnej firmie. Producenci oczyszczalni zalecają czyszczenie osadnika gnilnego nie rzadziej niż co 3 lata. Do innych działań, które wchodzą w zakres konserwacji oczyszczalni, wchodzą także: czyszczenie filtrów, przegląd dmuchawy powietrza, czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza, płukanie czystą wodą pomp w przepompowni, kontrola poziomu osadu w strefie aktywnej, okresowa kontrola odpływu, regulacja natleniania, uzupełnianie kultur mikroorganizmów.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy