Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

30/06/2017

Wycinanie korzeni w kanalizacji

Korzenie w sieci kanalizacyjnej

Wrastające korzenie to problem dotykający zewnętrzne instalacje kanalizacyjne, np. kanalizację deszczową, ale też sanitarną, w tym również przyłącza przydomowe przebiegające pod porośniętym drzewami i położone stosunkowo płytko. O ile małe korzenie należące do niewielkich gatunków roślin nie stanowią większego zagrożenia dla przewodu, o tyle duże korzenie drzew stwarzają poważne ryzyko uszkodzenia kanału. Zdarza się, że silne korzenie wrastają do wnętrza przewodu, np. poprzez szczelinę w łączeniu czy drobne pęknięcie w rurze, a następnie rozrastają się w środku, stopniowo zmniejszając drożność kanału, a w końcu zupełnie zatykając rurę. To z kolei skutkuje awariami sieci kanalizacyjnej – cofaniem się ścieków, problemami z odpływem i wydobywaniem się nieprzyjemnych zapachów. W takim przypadku konieczna jest kontrola stanu technicznego instalacji. Zalecany jest w szczególności monitoring kanalizacji, który jednoznacznie potwierdzi obecność korzeni w kanale i pozwoli ocenić stan zarośnięcia przewodu. Warto pamiętać, że dalsze działanie korzeni wewnątrz kanalizacji grozi zarówno zatkaniem przewodów, ale też pęknięciami kanałów. Dlatego tak ważne jest szybkie i sprawne wycinanie korzeni w kanalizacji.

W jaki sposób wycina się korzenie w kanalizacji?

Udrażnianie kanalizacji z zatorów powstałych przez wrastające w rury korzenie odbywa się przy pomocy metody mechanicznej, a mianowicie zastosowania elektrosprężyn wprowadzanych bezpośrednio do przewodów, jednak nie zawsze jest to wystarczające rozwiązanie. Znakomite efekty przynosi zastosowanie techniki hydrodynamicznej, w której to strumień wody wypływający pod wysokim ciśnieniem napędza specjalnie dobrane dysze. Do wycinania korzeni wykorzystuje się tzw. dysze łańcuchowe na płozach prowadzących, dobrane pod względem średnicy do rozmiarów udrażnianej rury. Wprowadzone w ruch obrotowy łańcuchy wycinają korzenie, które są wypłukiwane z kanału przez strumień wody. Właściwie dobrana głowica w połączeniu z precyzyjnym ruchem pozwala pozbyć się korzeni nie uszkadzając przy tym rury. Jest to pewny i bezpieczny sposób na udrożnienie kanalizacji.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy