Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

02/03/2020

Wymiana armatury przepompowni ścieków. Kiedy jest konieczna?

Przepompownia ścieków to bardzo istotny element instalacji wodno-kanalizacyjnej. Odpowiada za przenoszenie ścieków z poziomu niższego na poziom wyższy. Pozwala ona na usunięcie ścieków i przetransportowanie ich do oczyszczalni, gdzie zostaną zneutralizowane. Aby przepompownia mogła działać należy o nią dbać i kontrolować stan poszczególnych elementów, w też o armaturę.

Działanie przepompowni ścieków

Głównym zadaniem przepompowni ścieków jest transportowanie ścieków z niższego poziomu na wyższy. Dzieje się to dzięki zastosowaniu rozbudowanego układu, który składa się z wirnika napędzanego przez silnik, sprzęgła, przekładni pasowej lub jak w przypadku pomp zatapialnych z wirnika i wału silnika. Przepompownia ścieków może dzięki temu transportować ścieki w dowolne miejsce zabudowy, pompować różne ciecze, a nie tylko ścieki, a wszystko dzięki zastosowaniu różnych typów pomp . Dla bezawaryjnej pracy pompy bardzo ważne jest, aby działała w optymalnym punkcie pracy. To gwarantuje odpowiednie wykorzystanie mocy i długą żywotność pompy. Czym jest jednak idealny punkt? Otóż znajduje się on w pobliżu punktu pracy dla jej najwyższej sprawności, a ten określa charakterystyka przygotowana przez producenta.

Elementy przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków składa się z kilku elementów. Są to zbiornik, pompy, układy sterowania i armatura hydrauliczna. Aby przepompownia działała w niezakłócony i wydajny sposób niezbędne jest zapewnienie dobrych warunków pracy i weryfikacja stanu poszczególnych elementów. Jak każda część może ona ulec korozji lub zniszczeniu. Dlatego dobierając właściwe części należy zwrócić uwagę na użyte do ich produkcji materiały. Warto mieć na uwadze ryzyko wystąpienia korozji, która prowadzi do strukturalnych zmian na powierzchni materiału i niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie całego układu. Takie substancje jak azotany, chlorki czy siarczany już w niewielkiej koncentracji mogą uszkodzić materiały metaliczne, z których wykonana jest armatura hydrauliczna, a nawet beton. Dlatego, jeśli podczas użytkowania zauważymy, że zaczyna być widoczna korozja to należy zastanowić się nad wymianą armatury co uchroni nas przed większą awarią i niechcianymi kosztami dodatkowymi. Nowo montowana armatura jest przeważnie wykonana z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego (np. stal kwasoodporna) przez co gwarantuje o wiele dłuższa żywotność układów pompowych.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy