Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

06/04/2023

Wytwórca odpadów – jakie ma obowiązki?

Codziennie produkujemy znaczną ilość różnego rodzaju odpadów. Prawo reguluje wiele kwestii związanych z ich przechowywaniem, a także produkcją oraz obróbką. Dzięki temu możliwe jest m.in. zadbanie o zwiększenie recyklingu czy walka z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Ustawy nakładają również na wytwarzające odpady podmioty obowiązki. O czym trzeba pamiętać?

Kogo określa się mianem wytwórcy odpadów?

Mianem wytwórcy odpadów określane są wszystkie podmioty, których bytowanie albo poszczególne działania prowadzą do powstawania odpadów. Mówi się również o nich jako o pierwotnych wytwórcach odpadów. Oprócz tego do wspomnianej grupy zaliczani są też ci, którzy dokonują obróbki czy zajmują się mieszaniem odpadów w celu zmiany ich charakteru albo składu.

Warto także podkreślić, że wytwórcą odpadów w przypadku przeprowadzania rozbiórki, remontu czy sprzątania pozostaje firma, która zobowiązała się do wykonania określonej usługi. Wyjątkiem są sytuacje, gdy umowa między stronami zakłada inaczej.

Obowiązki, o których musi pamiętać wytwórca odpadów

Obowiązkiem obejmujących wytwórców odpadów jest prowadzenie ewidencji odpadów klasyfikowanych w Bazie Danych Odpadowych. O wpisie do BDO muszą pamiętać przedsiębiorcy działający w obszarach związanych m.in. z pojazdami, sprzętem elektronicznym czy też różnego rodzaju olejami. Zestawienia powinny dotyczyć również odpadów niebezpiecznych. Dokumenty związane z ewidencją muszą być przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały sporządzone.

Należy także pamiętać, że obowiązkiem wytwórcy odpadów jest to, aby wywóz nieczystości zlecać wyłącznie upoważnionym do tego firmom. Oprócz tego trzeba zadbać o produkcję jak najmniejszej ilości odpadów oraz zatroszczyć się o ograniczenie negatywnego wpływu swoich działań na środowisko.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy