Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

05/04/2024

Z jakich sprzętów i urządzeń korzystają profesjonalne serwisy kanalizacji?

W dzisiejszych czasach profesjonalne serwisy kanalizacji wykorzystują nowoczesne technologie oraz zaawansowany sprzęt, aby zapewnić najwyższą jakość usług. W poniższym artykule przedstawimy rodzaje urządzeń i technik stosowanych przez specjalistów w zakresie serwisu kanalizacji, oczyszczalni, przepompowni oraz separatorów. Taki sprzęt pozwala świadczyć najlepszej jakości usługi.

Serwis oczyszczalni ścieków

W przypadku serwisu oczyszczalni ścieków kluczowe jest regularne wsparcie technologiczne oraz konserwacja urządzeń. Specjaliści sprawdzają m.in. wskazania sondy pH, dawkowanie reagentów chemicznych oraz wydajność pomp. Ponadto wykonują analizy ścieków i osadów. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz wysoko wykwalifikowanemu personelowi serwis oczyszczalni gwarantuje rzetelnie wykonaną pracę.

Serwis separatorów

W ramach serwisu separatorów oferowana jest kontrola ilości odseparowanych odpadów niebezpiecznych oraz ocena funkcjonowania separatora. Przeprowadzane są również pomiary grubości warstw olejów lekkich i substancji mineralnych oraz stanu wkładu i pływaka. Regularny serwis i czyszczenie separatorów pozwala na utrzymanie wysokiej wydajności urządzeń oraz zapobiega przedostawaniu się cieczy lekkich do odpływu i powstawaniu zatorów kanalizacji.

Konserwacja oczyszczalni i przepompowni

Cena za konserwację i serwis kanalizacji, oczyszczalni oraz przepompowni jest ustalana indywidualnie z Klientem. W zależności od rodzaju, wielkości oraz stanu technicznego obiektu i warunków jego pracy specjaliści korzystają z różnego rodzaju sprzętu. Do obsługi zleceń wykorzystywane są m.in. samochody ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, specjalistyczne samochody serwisowe z bogatym wyposażeniem oraz sprzęt laboratoryjny.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy