Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

17/04/2020

Za co odpowiadają separatory koalescencyjne?

Wśród wielu urządzeń zajmujących się odprowadzaniem i neutralizacją ścieków, ważne miejsce zajmują separatory koalescencyjne. Ich zadaniem jest oddzielenie oleju oraz innych substancji ropopochodnych od filtrowanego medium. Słowo „koalescencja” oznacza zdolność substancji znajdujących się w postaci drobnych kropel do łączenia się w większe formy.

Jak działa separator substancji ropopochodnych?

Zasada działania separatora jest dość prosta i opiera się na zasadzie grawitacji oraz różnicy gęstości wody i tłuszczu. W separatorze ciężkie osady osiadają na dnie, podczas gdy lżejsze, takie jak olej, wypływają na powierzchnię. Co jakiś czas „podzieloną” zawartość usuwa się, a separator napełnia wodą. Czyszczenie separatorów wymaga pewnego doświadczenia. Specjaliści z naszej firmy zajmują się między innymi odbiorem szlamów zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych powstających przy czyszczeniu separatorów substancji ropopochodnych. Co ważne, wykorzystujemy do tego celu nowoczesny sprzęt, a usługa jest wykonywana z należytą troską o środowisko naturalne.

Zastosowanie separatorów koalescencyjnych

Gdzie montuje się separatory koalescencyjne? Najczęściej możemy spotkać je w myjniach samochodowych, zakładach mechanicznych, parkingach, miejscach składowania pojazdów oraz wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wycieku substancji ropopochodnej i przedostanie się jej do wody. Na montaż separatora powinny zdecydować się też osoby prywatne, które często pracują w swoim garażu. Dzięki separatorowi mogą zapobiec skażeniu okolicznych wód gruntowych. Separator zazwyczaj umieszczany jest między powierzchnią, która jest myta, a odpływem kanalizacyjnym. Warto wspomnieć o tym, że nowoczesne urządzenia wyposaża się w blokady, dzięki którym zanieczyszczenia nie mogą dostać się do wody kanalizacyjnej. Separatory substancji ropopochodnych powinny być nie tylko regularnie oczyszczane, ale również konserwowane. Współczesne urządzenia zazwyczaj same alarmują użytkownika, kiedy konieczne jest wezwanie specjalistów z firmy asenizacyjnej. Obecne przepisy nakładają obowiązek posiadania separatora firmom, w których działalności występuje kontakt substancji ropopochodnych z wodą. W przypadku odbioru nowych inwestycji, bez separatora nie uda się go zrealizować.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy