Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

26/07/2019

Zasady czyszczenia wpustów ulicznych

Wpusty uliczne to jedno z najprostszych, a jednocześnie najważniejszych i najczęściej stosowanych urządzeń kanalizacyjnych, które można spotkać wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność sukcesywnego odprowadzania wody z utwardzanych powierzchni.

Najczęściej montowane są więc na ulicach, placach, chodnikach, parkingach itp. Istnieją też szczególne rodzaje wpustów, które montowane są także na podwórzach i ogrodach, a także balkonach i tarasach, a nawet wewnątrz powierzchni w budynkach, np. w łaźniach czy piwnicach. Dotyczy to wszelkiego rodzaju miejsc, gdzie może gromadzić się woda, której trzeba mechanicznie zapewnić odpowiedni system ujścia. Zadaniem wpustów kanalizacyjnych, w tym również ulicznych, jest zbieranie wody z powierzchni z zastosowaniem odpowiednich metod. Jedną z nich jest metodą WUKO. Usługi WUKO są realizowane przez firmę GEA-NOVA, a w tym artykule wyjaśnimy, na czym właściwie one polegają i jakie zastosowanie znajdują w przypadku czyszczenia wpustów.

Zastosowanie metody WUKO przy czyszczeniu wpustów i innych urządzeń kanalizacyjnych

WUKO to potoczna nazwa metody ciśnieniowej lub hydrodynamicznej. Samo określenie „WUKO” związane jest bezpośrednio ze specjalistycznymi pojazdami, które wyposażone są w pompę tłoczącą wodę pod dużym ciśnieniem. Do takiego urządzenia podłączony jest wąż z głowicą dopasowaną do średnicy rur i rodzaju zanieczyszczeń. W metodzie WUKO korzysta się np. z dysz rotacyjnych, dzięki którym można rozbijać nawet stare osady wapienne czy usuwać korzenie. Podczas czyszczenia wpustów z nieczystości wąż wprowadzany jest w głąb przewodów, a pojazd typu WUKO pompuje wodę. Strumień, który wypływa z węża pod wysokim ciśnieniem, sprawnie rozdrabnia, a następnie wypłukuje nieczystości, rozbijając zatory z osadów, włóknin, papierów i innych odpadów. Następnie pobrane zanieczyszczenia trafiają do studni rewizyjnej, a następnie do zbiornika samochodu WUKO.

Metoda WUKO gwarantuje bardzo sprawne i skuteczne usunięcie nieczystości z wpustów ulicznych. Do jej zalet zaliczamy przede wszystkim bezinwazyjność, ponieważ do udrażniania nie używa się żrących środków chemicznych. Dzięki temu ten sposób jest całkowicie przyjazny środowisku naturalnemu i bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy