Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/07/2017

Zastosowanie sprężyn do mechanicznego czyszczenia kanalizacji

Czyszczenie elektromechaniczne

Metoda mechaniczna czyszczenia kanalizacji to – obok techniki ciśnieniowej, która w niektórych przypadkach bywa nieopłacalna bądź nieskuteczna – najpopularniejszy sposób udrażniania instalacji. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w przypadku sieci obfitujących w tzw. kolana, łuki, zmiany średnic, trudno dostępnych instalacji, a także przestarzałej kanalizacji. Czyszczeniu mogą być poddane instalacje zarówno wewnętrzne, np. odpływy wanien, pryszniców czy toalety, jak i zewnętrzne sieci, również zimą przy ujemnych temperaturach. We wszystkich tych przypadkach usuwanie blokad i złogów osadzającego się piasku, tłuszczu, kawałków materiałów czy innych odpadów wymaga zastosowania precyzyjnej i wysoce skutecznej metody mechanicznej wykorzystującej specjalistyczny sprzęt zwany sprężynami.

Jak czyści się kanalizację przy użyciu sprężyn?

Do elektromechanicznego udrażniania kanalizacji wykorzystuje się przepychacz sprężynowy – urządzenie silnikowe, do którego podłączona jest specjalna sprężyna lub sztywna spirala. Sprężyny mogą mieć przy tym różne końcówki dostosowane do rodzaju i skali zanieczyszczenia, a także rozmiaru przewodu. Urządzenie to wprowadzane jest do wnętrza udrażnianego kanału i wprawiane w ruch obrotowy za pomocą silnika. Szybkie obracanie się końcówki sprężyny powoduje rozbijanie zatorów oraz usuwanie wszelkich nieczystości z rury, takich jak tłuszcze, włókniny, korzenie czy osady po środkach chemicznych. Do zalet mechanicznego czyszczenia kanalizacji za pomocą elektrosprężyn należy nie tylko wysoka skuteczność, ale też czystość i bezpieczeństwo pracy.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy