Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

20/06/2023

Dlaczego ścieki z zakładów wytwarzania tłuszczów wymagają wielostopniowego oczyszczania?

Ścieki z zakładów wytwarzania tłuszczów wymagają wielostopniowego oczyszczania ze względu na wysoki poziom występujących w nich zanieczyszczeń. Zakłady tłuszczowe produkują różne niebezpieczne materiały, takie jak oleje i tłuszcze, które mogą być trudne do usunięcia z wody. Proces wielostopniowy pomaga rozbić te substancje na mniejsze cząstki, które mogą być następnie skuteczniej usunięte. Dzięki temu ścieki są bezpieczne do ponownego wykorzystania lub odprowadzenia do środowiska.
 
Pierwszym etapem oczyszczania jest proces fizyczny, który usuwa ze ścieków substancje stałe i oleje. Następnie następuje proces biologiczny, w którym bakterie rozkładają substancje organiczne. Ostatnim etapem oczyszczania jest oczyszczanie trzeciorzędowe, które usuwa wszelkie pozostałe zanieczyszczenia, zanim woda może być bezpiecznie odprowadzona.

Oczyszczanie ścieków z zakładów wytwarzania tłuszczów przez renomowaną firmę

Inwestowanie w oczyszczanie ścieków jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również odpowiedzialnym wyborem, który przynosi korzyści dla środowiska i społeczeństwa jako całości. Właściwe oczyszczanie ścieków przemysłowych jest niezbędne dla zachowania zdrowia ekosystemów wodnych i ochrony zdrowia publicznego. Brak odpowiedniego oczyszczania ścieków może skutkować karami pieniężnymi, pozwami sądowymi i utratą reputacji firmy. Korzystając z usług profesjonalnej firmy zajmującej się oczyszczaniem ścieków, takiej jak Geanova, zakłady produkujące tłuszcze mogą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i chronić lokalne zasoby wodne.
 
Oferujemy zaawansowane rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków dla zakładów produkujących tłuszcze. Nasze usługi obejmują badania laboratoryjne w celu oceny jakości ścieków i określenia najlepszego podejścia do oczyszczania. 
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy