Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

06/02/2024

Dlaczego wywóz z oczyszczalni przydomowej jest droższy niż wywóz szamba?

Mieszkanie we własnym domu wiąże się z wieloma obowiązkami, m.in. z wywozem szamba. Decydując się na budowę domu jednorodzinnego, należy zwrócić uwagę na odpowiednie zagospodarowanie ścieków. W Polsce popularne są dwa rozwiązania − tradycyjne szambo oraz nowoczesna oczyszczalnia przydomowa. Chociaż oba systemy mają swoje zalety, to jednak różnią się pod względem kosztów związanych z ich eksploatacją.

Jakie są różnice między szambem a oczyszczalnią przydomową?

Szambo to prosta i stosunkowo tania konstrukcja, która służy do gromadzenia ścieków bytowych. Jest to zamknięty zbiornik, który nie przepuszcza wody ani nie oczyszcza jej. W przypadku oczyszczalni przydomowej mamy do czynienia z zaawansowanym technologicznie urządzeniem, które pozwala na oczyszczanie ścieków na tyle skutecznie, że mogą one być bezpiecznie odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych.

Dlaczego wywóz z oczyszczalni przydomowej jest droższy niż wywóz szamba?

Przydomowa oczyszczalnia ma na celu oczyszczenie ścieków i odprowadzenie ich do gruntu lub cieku wodnego. Z uwagi na to wyposażona jest w mniejsze objętościowo zbiorniku służące do separacji zanieczyszczeń stałych i zawiesiny. Zapełnienie tych zbiorników następuje o wiele wolniej niż w przypadku szczelnego szamba. Z drugiej strony zgromadzony osad posiada nawet kilkudziesięciokrotnie większy ładunek zanieczyszczeń w porównaniu ze ściekiem wypompowywanym ze szczelnego szamba. Jest również o wiele gęstszy od ścieków więc wymaga użycia pojazdów asenizacyjnych z wydajniejszymi pompami w porównaniu ze zwykłymi szambiarkami. To wszystko ma istotny wpływ na cenę usługi wywozu osadów z oczyszczalni przydomowej, która może być kilkukrotnie wyższa od usługi wywozu szamba. Jednak porównując koszty eksploatacji w dłuższym okresie, np. 1 roku, koszty eksploatacji należycie użytkowanej oczyszczalni przydomowej są o wiele niższe niż wywozu szamba, gdyż wywóz osadów następuje o wiele rzadziej.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy