Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

26/11/2018

Jak zagospodarować ścieki bytowe w gospodarstwie domowym

Każde gospodarstwo domowe generuje pewną ilość ścieków i odpadów, które trzeba  w jakiś sposób zagospodarować. Jest to niezwykle ważna kwestia, od której zależą późniejsze koszty eksploatacyjne domu. W najlepszym położeniu są domy zlokalizowane na terenie objętym kanalizacją. Jeśli jednak nasza gmina ze względu na rozsianą zabudowę nie posiada sieci kanalizacyjnej musimy znaleźć inny sposób odprowadzania nieczystości. W takim wypadku ścieki pochodzące z domowej instalacji kanalizacyjnej muszą trafić bądź do szczelnego zbiornika, czyli szamba, skąd wywożone są wozem asenizacyjnym, bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków. Wybór nie zawsze zależy od nas, nie wszędzie warunki gruntowo-wodne czy wielkość działki pozwalają na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Decydując się na przydomową oczyszczalnię ścieków, trzeba liczyć się ze sporym, jednorazowym kosztem tej inwestycji. Jednakże bardzo niskie koszty eksploatacji i wygoda użytkowania sprawiają, że wiele osób decyduje się na tego typu rozwiązanie.  Samo działanie przydomowej oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu odpadów bytowo-gospodarczych. Pierwszy etap to wstępne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym, które zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania się cząstek. Ostatecznie przed następnym etapem, ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie z odsadnika. Etap drugi polega natomiast na oczyszczaniu biologicznych na złożach filtracyjnych układanych według określonych zasad w zależności od warunków terenowych.

Szambo szczelne

Najprostszym i najtańszym rozwiązanie jest wybudowanie szamba, czyli bezodpływowego zbiornika na ścieki. Niestety szambo mimo swej niewysokiej ceny w trakcie zakładania charakteryzuje się stosunkowo wysokimi kosztami eksploatacji. Przede wszystkim ma ono ograniczoną pojemność, co wiąże się z koniecznością regularnego zamawiania wozu asenizacyjnego. W tym wypadku bardzo istotne jest, aby korzystać z usług doświadczonej firmy, która posiada najnowocześniejszy sprzęt asenizacyjny.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy