Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

17/01/2023

Jaka jest dopuszczalna wartość wskaźnika fosforu ogólnego w ściekach?

Podczas oczyszczenia ścieków powstają produkty uboczne w postaci osadów ściekowych oraz innych odpadów ciekłych, m.in. olejów czy tłuszczów. Jednym z podstawowych składników wchodzących w skład różnego rodzaju osadów jest fosfor. Ile wynosi jego dopuszczalna wartość? Na czym polega proces jego usuwania?

Fosfor — jeden z podstawowych parametrów zanieczyszczeń w ściekach

Najczęściej w ściekach mamy do czynienia z fosforem w formie polifosforanów, ponieważ ich znaczne stężenie znajdziemy m.in. w proszkach do prania oraz innych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych detergentach. Oprócz tego w ściekach spotykane są ortofosforany, a także fosfor organiczny. W przypadku fosforu ogólnego jego zawartość w ściekach jest limitowana w przypadku, gdy są one wprowadzane wód, np. jezior oraz ich dopływów. W tym przypadku górna granica dla oczyszczalni przeznaczonej dla mniejszej niż 2000 liczby osób wynosi 5 mg P/l.

Oznaczanie fosforu w ściekach powinno odbywać się zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006. Warto podkreślić, że może być on usuwany na kilka sposobów — mówi się o metodach chemicznych, biologicznych, a także o strącaniu wapniem, które pozwala na usunięcie nierozpuszczalnych pierwiastków.

Komu zlecić wywóz osadów ściekowych?

Wywóz osadów ściekowych, w których znajduje się fosfor oraz inne zanieczyszczenia, powinien być zlecony profesjonalistom. Dobrze wybierać oferty przedsiębiorstw zwracających uwagę na środowisko naturalne oraz na bezpieczeństwo ludzi. Dla wielu osób ważny jest szybki odbiór osadów.

W razie wątpliwości dotyczącej określonej usługi lub składu osadów, warto pytać fachowców, którzy mogą powiedzieć na ten temat więcej. Należy także mieć na uwadze, że firma zajmująca się wywozem osadów ściekowych powinna mieć odpowiedni sprzęt, m.in. samochody asenizacyjne.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy