Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

11/08/2020

Konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków. Samemu czy z pomocą fachowców?

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest większym wydatkiem niż założenie zwykłego szamba, jednak można potraktować ją jako inwestycję na przyszłość. Oczyszczalnia zamienia ścieki w wodę, którą następnie odprowadza do gruntu, właściciel nie musi więc regularnie ponosić kosztów związanych z opróżnianiem zbiornika. Zakup zwraca się stosunkowo szybko. Aby oczyszczalnia pracowała bezawaryjnie przez długie lata, należy ją konserwować zgodnie z zaleceniami producenta. Czy lepiej robić to samemu, czy poprosić o pomoc fachowców? Sprawdźmy!

Konserwacja na własną rękę

Konserwacja oczyszczalni na własną rękę to nietrafiony pomysł. Chociaż okresowe opróżnianie osadnika gnilnego nie jest niczym trudnym, trzeba pamiętać o tym, że osad trzeba jeszcze zgodnie z prawem zutylizować. Niektóre podzespoły oczyszczalni wymagają dokładnego przepłukania. Nie dysponując specjalistycznym sprzętem, z pewnością nie zrobimy tego tak, jak należy.

Pomoc fachowców

Fachowcy doskonale znają budowę i zasady działania poszczególnych typów przydomowych oczyszczalni ścieków, wiedzą więc, co dokładnie powinno podlegać regularnej konserwacji. Specjaliści usuwają osady wtedy, gdy ich objętość w zbiorniku wynosi około 50% jego normalnej objętości. Fachowcy najpierw wypompują osad i ścieki, a następnie biorą się za dokładne płukanie opróżnionych zbiorników. W razie potrzeby (w zależności od oczyszczalni) może być konieczne zaszczepienie na nowo osadu czynnego. W małych oczyszczalniach przydomowych proces ten można wspomóc biopreparatami. Do większych oczyszczalni czynny osad dowożony jest w dużych ilościach przy pomocy wozów asenizacyjnych. Należy pamiętać, że dla żywotności przydomowej oczyszczalni ścieków ma znaczenie nie tylko regularna konserwacja, ale też zwykłe, codzienne użytkowanie. Warto korzystać ze środków czyszczących jak najmniej obciążających florę bakteryjną oczyszczalni. Trzeba też uczulić domowników na to, by do toalety trafiały tylko środki biodegradowalne. Oczyszczalnia nie będzie działała poprawnie, jeśli regularnie będą do niej trafiać nawilżane chusteczki, waciki i inne niepoddające się działaniu bakterii rzeczy.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy