Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

21/01/2022

Odpady pochodzące z mycia zbiornika przepompowni – jak je utylizować?

Podczas czyszczenia w przepompowni powstaje szlam, który stanowi mieszaninę ścieków, osadów dennych oraz wody użytej do płukania (rozwadniania). W jego skład wchodzą odpady o określonych kategoriach – z uwagi na to powinny być utylizowane w odpowiednim zakładzie np. oczyszczalni posiadającej odpowiednie zezwolenia. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo, a także bezpiecznie dla nas i dla środowiska.

W jaki sposób utylizowane są osady pochodzące ze zbiornika przepompowni?

Szlam pochodzący z przepompowni przemysłowych różni się znacząco od powstałych w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Zbiorniki przepompowni mogą zawierać specyficzne rodzaje zanieczyszczeń. Kategoria oznaczana jest specjalnym kodem, wskazującym na pochodzenie tego, co znalazło się w zbiorniku.

Odpady z przepompowni różnią się w zależności do tego, czym dany zakład się zajmuje. Dla przykładu inne będą odpady pochodzące z mleczarni, inne z ubojni zwierząt, a jeszcze inne z zakładu metalurgicznego. Z tego powodu w szlamie mogą znaleźć się specyficzne domieszki jak metale ciężkie czy substancje niebezpieczne. W zależności od kategorii odpady będą posiadać inne kody określające ich rodzaj. Niezależnie od kodu, wszelkie odpady przemysłowe należy przekazać do utylizacji.

Aby mieć pewność, że odpady zostały poprawnie wywiezione, powinniśmy skontaktować się ze specjalistami. Taką firmą jest Gea-Nova, oferująca usługi z zakresu asenizacji i kanalizacji. Pracownicy tego przedsiębiorstwa posiadają wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wszystkie prace wykonywane są rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy