Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

19/08/2020

Prowadzenie oczyszczalni ścieków – przedsięwzięcie rentowne?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest doskonałą alternatywą dla szamba. Trudno jednak mówić o jednoznacznej opłacalności tej inwestycji, ponieważ zależy ona od wielu czynników i trzeba to rozpatrywać w dłuższym okresie. W tym tekście dowiesz się, co należy uwzględniać przy stawianiu oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków czy szambo?

Zanim podejmiesz się zakupu i instalacji oczyszczalni ścieków, porównaj jej koszty ze zbiornikiem bezodpływowym, czyli szambem. Oczyszczalnie są droższe, lecz nawet w przypadku różnicy kilku tysięcy złotych warto w nią zainwestować, ponieważ jest to inwestycja na lata. W przypadku szamba trzeba uwzględnić koszty jego opróżniania. Dla 4-osobowej rodziny, która miesięcznie produkuje do 3 m3 ścieków, ich wywóz wyniesie około 300 zł. Uwzględnienie tej stawki w skali roku oraz dodanie kosztów czasowych, np. przy wychowaniu małych dzieci może dać sumę kilku tys. zł rocznie. Przydomowe czyszczalnie dobrej jakości często są kilka razy droższe niż zakup i instalacja szamba. Jednak oczyszczone ścieki mogą nadawać się do podlewania ogródka lub zrzutów do cieków wodnych. To wszystko sprawia, że droższa inwestycja zwraca się już po kilku latach użytkowania, czego nie można powiedzieć o szambie.

Jak sprawić, by oczyszczalnia była opłacalną inwestycją?

Budowa oczyszczalni ścieków może być nawet do 90% finansowana przez lokalne instytucje ze względu na proekologiczne rozwiązanie. Szambo będzie jednak niezbędne w przypadku małej działki, przepisów zakazujących budowy oczyszczalni drenażowych, niekorzystnych warunków glebowych lub sporadycznego korzystania z kanalizacji (np. w domkach letniskowych). W przeciwnym wypadku warto rozważyć oczyszczalnię. Nie można jej jednak budować na ternach objętych siecią kanalizacyjną, ponieważ istnieje obowiązek przyłączenia. Z kolei na obszarach bez kanalizacji budowa oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalnych przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pozwolenie nie jest potrzebne w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę, jednak budowę trzeba zgłosić w starostwie. Zgodnie z prawem jej projekt nie jest potrzebny, ale jego brak zwiększa ryzyko wystąpienia kosztownych błędów. W projekcie znajdą się dane na temat ilości mieszkańców, rodzaju obiektu, warunków gruntowo-przestrzennych i sposobu oczyszczania ścieków.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy