Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

14/07/2022

Przegląd sposobów zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

Gospodarowanie ściekami komunalnymi sprowadza się nie tylko do ich odprowadzenia z gospodarstw domowych czy firm. Obejmuje także utylizację szkodliwych części składowych, oczyszczenie wody oraz wykorzystanie powstałego w toku pracy osadu ściekowego.

Zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce

W Polsce funkcjonuje wiele zakładów, takich jak Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA. W toku ich pracy są oczyszczane m.in. odbiory asenizacyjne czy oczyszczane studzienki kanalizacyjne. Wszystkie tego rodzaju odpady są odpowiednio zagospodarowane. Pod tym pojęciem kryje się oddzielenie odpowiednich części ścieków od siebie. Woda przekazywana jest oczyszczalni i uzdatniania, części metalowe trafiają do dalszego wykorzystania. Natomiast osady ściekowe są wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki. Cel gospodarowania odpadami jest realizowany m.in. przez maksymalizowanie wykorzystania substancji biogennych oraz zwiększenie ilości wykorzystywanych przez biogazownię osadów ściekowych dla celów energetycznych.

Sposoby gospodarowania osadami komunalnymi

Osady powstałe w toku utylizacji ścieków komunalnych znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie. Używane są jako nawozy służące uprawom rolnym. Wytwarza się z nich także kompost, który w tej branży również jest wykorzystywany. Użyźnia on glebę, zwiększa też przepustowość wodną oraz powietrzną, dlatego z powodzeniem wykorzystywany jest także w ogrodnictwie. Osady ściekowe stosowane są także do rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów przemysłowych, ze względu na szczególnie korzystny wpływ na glebę i wyraźną poprawę jej warunków. Część z nich jest także utylizowana termiczne, a część składowana na składowiskach. Tego rodzaju pozostałość jest ponadto stosowana do kształtowania terenów oczyszczalni. Pewna część jest także wykorzystywana do produkcji biopaliw, które są przyjazne do środowiska. Warto zauważyć, że osady ściekowe znajdują rozmaite zastosowanie.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy