Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

24/09/2020

Usługa stałego wywozu ścieków z zakładów produkcyjnych. Zalety rozwiązania         

Zapewnienie właściwego przebiegu pracy w firmie produkcyjnej może zależeć od tego, jak zostanie zaplanowany wywóz ścieków. Warto zająć się tym jak najwcześniej. Podpisana umowa z odpowiednią firmą zagwarantuje transport w określonym czasie, co nie dopuści do powstawania awarii czy przerwania procesów produkcyjnych.

Własna oczyszczalnia czy usługa wywozu?

Odprowadzanie ścieków w zakładzie produkcyjnym może być przeprowadzane na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest inwestycja we własną oczyszczalnię. Choć takie rozwiązanie wydaje się bardzo wygodne, w praktyce jest dość kosztowne i przeważnie nieopłacalne. Trzeba także uwzględnić możliwość występowania awarii, które będą wymagały zamawiania wywozu. Taniej i wygodniej jest korzystać z usług zewnętrznego podmiotu. Umowę najlepiej jest podpisać z firmą, która współpracują z wieloma oczyszczalniami ścieków. Cena ustalana  jest indywidualnie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, ilości ścieków i częstotliwości wywozu. W przypadku braku danych pobierane są próbki do analizy. Firma Gea-Nova z Józefowa analizę prostych badań dotyczących BZT5, CHZT, azotu, fosforu czy detergentów wykonuje bezpłatnie. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że odbierane są tylko odpady biologiczne, rozkładalne ścieki z procesów produkcyjnych. Nie mogą one zawierać metali niebezpiecznych, detergentów kationowych oraz innych substancji, które są toksyczne.

Zakres usług i wysokość ceny

Umowa dotycząca stałego wywozu ścieków z zakładu przewiduje odbiór codzienny, cotygodniowy lub miesięczny. Można także umówić się na inne odstępy czasowe. Wszystko zależy od wymagań danego zakładu. W ciągu doby można zabrać nawet kilkaset m3 ścieków o wysokim stężeniu ChZT. Większa ilość ścieków i bardziej regularna współpraca sprawia, że łatwiej jest wynegocjować korzystniejsze upusty. Współpraca z dużą firmą zajmującą się gospodarką wodno ściekową ma także inne korzyści. Można zrealizować monitoring kanalizacji, który przeprowadza się za pomocą profesjonalnych kamer. W ten sposób lokalizuje się różnego rodzaju przecieki i zatory, a także usuwa udrożnienia. Dlatego, jeśli poszukujesz kogoś, kto zajmie się wywozem, oprócz ceny zwracaj uwagę także na zakres oferowanych usług. Sprawdź także, czy firma posiada własną oczyszczalnię ścieków. Dopiero wtedy klient będzie miał pewność gwarancji odbioru i właściwego zagospodarowania odpadów.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy