Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

16/05/2023

Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w biogazowniach

Firmy zajmujące się gospodarowaniem ściekami komunalnymi są przede wszystkim odpowiedzialne za ich odprowadzenie. Należy jednak pamiętać, że na tym to zadanie się nie kończy. Ważną kwestią okazuje się oddzielenie poszczególnych części składowych ścieków od siebie — uzyskuje się z nich wodę, metale, a także osady wykorzystywane w biogazowniach. Jak wygląda ich użycie w tego typu miejscach?

Zastosowanie osadów ściekowych w biogazowniach

Biogazownie to zakłady zajmujące się produkcją tzw. zielonego gazu określanego również mianem biogazu. Ten może być zastosowany w celach energetycznych. Nierzadko do jego utworzenia wykorzystuje się wspomniane wcześniej osady ściekowe. Dzięki poddaniu ich fermentacji metanowej produkowany jest zielony gaz. Trzeba podkreślić, że proces ten wymaga odpowiedniego nadzoru.

Należy przy tym zaznaczyć, że w procesie pozyskiwania biogazu konieczne jest jego odsiarczenie. Dokładnych informacji dotyczących tego, jak wygląda zastosowanie opisywanych odpadów w różnych gałęziach przemysłu, mogą udzielić firmy oferujące wywóz osadów ściekowych oraz inne usługi kanalizacyjne, w tym właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.

Jakie zalety niesie opisywany sposób wykorzystania osadów ściekowych?

Wspomniany sposób wykorzystania osadów ściekowych ma wiele zalet. Przede wszystkim nie trzeba szukać innych sposobów na ich zagospodarowanie oraz ograniczenie ich szkodliwości. Dla wielu osób ważne jest też to, że biogaz powstały z osadów ściekowych ma znaczną wartość opałową. Należy również podkreślić, że pozostałości po fermentacji nie emitują nieprzyjemnego zapachu, a także znacznie łatwiej je odwodnić. W związku z tym, że nie zawierają też substancji toksycznych, bez obaw można je wykorzystać podczas nawożenia gleb.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy