Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

04/09/2018

Wywóz nieczystości z szamba – o czym należy pamiętać?

Każde gospodarstwo domowe generuje ścieki. Nieczystości zawsze muszą zostać odpowiednio zutylizowane. Jednym z rozwiązań jest budowa szczelnego szamba na ścieki. Zaletą stosowanych obecnie żelbetonowych i plastikowych szamb jest fakt, że są szczelne – dzięki temu ścieki z gospodarstw domowych nie zanieczyszczają okolicznych wód gruntowych. Z użytkowaniem szamb wiążą się pewne obowiązki, wśród nich bardzo ważny jest wywóz nieczystości, który obecnie regulowany jest przez odpowiednie przepisy. Częstotliwość zamawiania wozu asenizacyjnego zależy przede wszystkim od ilości wody zużywanej codzienne przez domowników.

Organizacja odbioru szamba

W przypadku posiadania szamba, ważną kwestią jest kontrolowanie poziomu jego napełnienia. Dzięki temu unikniemy problemów z przelewaniem się zbiornika, a wóz asenizacyjny zostanie zamówiony na czas. Poziom szamba można kontrolować przez ściąganie żeliwnej pokrywy i zaglądanie do zbiornika lub montaż czujnika. Mechaniczny czujnik poziomu nieczystości działa na zasadzie pływaka, unoszącego się wraz z wypełnianiem się zbiornika i wymaga okresowej obserwacji. Czujnik elektryczny natomiast napełnione szambo sygnalizuje światłem lub efektem dźwiękowym. Wóz asenizacyjny zamawiamy wtedy, gdy szambo jest pełne. Warto jednak mieć kilka dni zapasu, ponieważ zdarza się, że firmy asenizacyjne nie mają wolnych terminów, zatem możemy utknąć na dzień lub dwa z przepełnionym szambem.

Stosowanie biopreparatów

Opróżnianie szamba wiąże się z pojawieniem się nieprzyjemnych zapachów. Pojawiają się one przede wszystkim w zbiornikach, w których nie stosuje się kominów odpowietrzających. Związane jest to z podciśnieniem powstającym podczas wypompowywania ścieków wozem asenizacyjnym. Dochodzi wówczas do tego, że siła powoduje wysysanie wody z syfonów umywalek, wanien, brodzików oraz toalet, co powoduje unoszenie się nieprzyjemnych zapachów. Zjawiska tego można uniknąć, stosując profesjonalne biopreparaty do szamb. Zawierają one bakterie i enzymy przyspieszające rozkład związków organicznych w ściekach i ich osadach.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy