Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

04/09/2020

Zamówienie wywozu szamba. Podstawowe informacje

W miejscach, do których nie dochodzi sieć kanalizacyjna, właściciele domów mają obowiązek zainstalować na swojej działce przydomową oczyszczalnię ścieków, lub zbiornik bezodpływowy, popularnie nazywany szambem. Oczyszczalnia jest urządzeniem w zasadzie bezobsługowym, jednak do szamba raz na jakiś czas należy zamówić wóz asenizacyjny, który je opróżni. Co warto wiedzieć o tej usłudze?

Kiedy zamówić wóz asenizacyjny?

Jednorazowa wizyta szambiarki to koszt około 120-180 złotych. Najekonomiczniej jest więc zlecać opróżnianie szamba wtedy, gdy rzeczywiście jest ono zapełnione. Nowoczesne szamba są szczelne – nie musimy się więc martwić, że zbiornik będą dopełniały nam przeciekające do jego wnętrza wody gruntowe. Właściciele starszych szamb niestety często borykają się z tym problemem. Najprostszym sposobem na ocenę, czy zbiornik jest już pełen, jest oczywiście uniesienie pokrywy szamba i rzut okiem na ilość ścieków. Rozwiązanie to nie jest jednak komfortowe – pokrywa jest stosunkowo ciężka, możemy też zapomnieć zajrzeć do zbiornika w porę. Dlatego dużą popularnością cieszą się elektryczne czujniki, które sygnalizują konieczność opróżnienia szamba sygnałem dźwiękowym.

Jak zorganizować wywóz szamba?

Jeśli widzimy, że zbiornik jest już prawie pełny, zadzwońmy po wóz asenizacyjny – nie czekajmy do całkowitego zapełnienia się szamba. Zdarza się, że szambiarka ma zajęte terminy i będzie mogła podjechać dopiero za dwa dni, warto więc zostawić w zbiorniku „rezerwę”. W starszych domach wywóz szamba wiąże się zazwyczaj z wjazdem wozu asenizacyjnego na posesję, podczas wykonywania usługi musi więc być obecny ktoś z domowników, by otworzyć bramę. W nowobudowanych domach od szamba najczęściej wyprowadza się za ogrodzenie dodatkowy przewód zakończony szybkozłączką, dzięki czemu wóz asenizacyjny może opróżnić zbiornik z ulicy. To rozwiązanie ma wiele zalet. Po pierwsze, opróżnianie szamba nie wymaga obecności domowników, a po drugie, ciężki pojazd nie niszczy zieleni w ogrodzie. Instalując szambo, warto też zadbać o to, by nad zbiornikiem znalazł się kominek odpowietrzający. Dzięki niemu podczas opróżniania szamba w domu nie będzie roznosił się przykry zapach (podciśnienie tworzone przez pompę szambiarki nie będzie zasysało wody z toalety, syfonów, prysznica itp.).

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy