Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

17/06/2021

Zasady prawidłowego serwisowania oczyszczalni ścieków

Jednym z popularniejszych sposobów odprowadzania ścieków jest budowa przydomowej oczyszczalni. Takie rozwiązanie jest doceniane przede wszystkim ze względu na niewielkie koszty eksploatacyjne, ponieważ oczyszczone ścieki zostają odprowadzone bezpośrednio do gruntu oraz z uwagi na ich ekologiczny charakter. Z uwagi na procesy, które zachodzą w przydomowych oczyszczalniach ścieków, należy je regularnie serwisować, aby zapewnić im poprawną pracę i zapobiec wystąpieniu awarii. Jak często należy serwisować oczyszczalnie i jakie czynności wchodzą w zakres takich prac?

Opróżnianie osadnika gnilnego 

Jedną z czynności, które są konieczne dla zapewnienia poprawnej pracy przydomowej oczyszczalni ścieków, jest regularne opróżnianie osadnika gnilnego. W zależności od wielkości oczyszczalni i ilości gromadzonych nieczystości taka czynność powinna być wykonywana raz na 1-3 lata. Mowa tutaj o usunięciu frakcji, które podczas pracy oczyszczalni nie uległy rozkładowi albo zostały jedynie częściowo rozłożone.

Opróżnianie przydomowej oczyszczalni należy zlecić firmie, która się tym profesjonalnie zajmuje i dysponuje odpowiednim sprzętem i pojazdami, które zapewnią bezpieczną utylizację nieczystości. Mogą się tym zająć jedynie firmy, które mają podpisana umowę z oczyszczalnią na zrzut nieczystości o wysokich parametrach zanieczyszczeń albo takie, które dysponują pozwoleniem na zagospodarowanie takimi odpadami.

Przegląd i czyszczenie 

Aby przydomowa oczyszczalnia ścieków działała prawidłowo, należy również okresowo zlecać jej przegląd. Mowa tutaj o kontroli składu odpływu, poziomu osadu w strefie aktywnej, regulacji natlenienia oraz przeglądzie dmuchawy powietrza. Oprócz tego niezbędne jest czyszczenie filtrów powietrza, które powinno odbywać się co 3-6 miesięcy.

W przydomowej oczyszczalni niezbędne jest również uzupełnianie kultur mikroorganizmów. Raz na kwartał warto sprawdzić stan filtra powietrza i w razie potrzeby go wyczyścić albo wymienić. Z taką samą częstotliwością należy również płukać czystą wodą pompę w przepompowni. Użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków powinni się również zaopatrzyć w biopreparaty, które warto stosować co 1-2 tygodnie, ponieważ dzięki nim oczyszczalnia działa sprawniej, a procesy jej oczyszczania są skutecznie wspierane.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy